Pico Technology logo

Osciloskop PicoScope® 4824

Velmi přesný přenosný PC osciloskop

Vlastnosti

 • 8 kanálů
 • Rozlišení 12 bit
 • Vyrovnávací paměť 256 MS
 • Velmi výkonný generátor průběhů
 • Rozhraní USB 3.0
 • Sledování průběhu v několika oknech na obrazovce
 • Nízké sinusové a pulzní zkreslení
 • Pokročilé digitální spouštěče
 • Dekódování sériových sběrnic
 • Šířka pásma 20 MHz
 • Vzorkovací frekvence 80 MS/s
 • Vertikální rozlišení 12 bit
 • Rozlišení AWG 14 bit
 • Přesnost DC 1%
 • Vstupní rozsahy ±10 mV až ±50 V
 • Vyrovnávací paměť průběhu 10 000 segmentů
 • Obnovovací frekvence průběhu AWG 80 MS/s

Použití osciloskopu

 • Sekvenční zpracování náběhu
 • Audio systémy se sedmi kanály
 • Systémy s několika snímači
 • Vícefázové ovladače a pohony
 • Univerzální a přesné měření
 • Vývoj komplexních systémů

PicoScope 4824 představuje levné a přenosné řešení pro aplikace s několika vstupy. Pomocí 8 analogových kanálů s vysokým rozlišením můžete snadno analyzovat audio, ultrazvuk, vibrace, výkon a časování komplexních systémů a zároveň na několika vstupech plnit úkoly rozsáhlého množství přesných měření. I když má tento osciloskop stejně malé rozměry jako existující 2 a 4-kanálové modely Pico, lze ke konektorům BNC připojit všechny běžné sondy a příslušenství s dostatečnou roztečí 22 mm mezi vstupními kanály.

Malý a kompaktní vzhled nijak nesnižuje výkon. Při vertikálním rozlišení 12 bit, šířce pásma 20 MHz, vyrovnávací paměti 256 MS a rychlém vzorkování 80 MS/s je PicoScope 4824 schopen poskytovat velmi přesné výsledky měření. Nabízí rovněž dostatečnou paměť pro analýzu několika sériových sběrnic, jako je UART, I2C, SPI, CAN a LIN a řídících a ovládacích signálů.

Rozsah dodávky

 • Osciloskop PicoScope 4824
 • Kabel USB 3.0 v délce 1,8 m
 • Kabel USB 2.0 v délce 1,8 m s 2 koncovkami
 • Rychlý průvodce
 • CD se softwarem

Popis a ovládací prvky

Popis a ovládací prvky
Vstupní kanály A až H
Popis a ovládací prvky
 1. Výstup generátoru
 2. Konektor zemnění
 3. USB
 • Řada PicoScope 2000

  Řada PicoScope 2000
  Kompaktní a do ruky
 • Řada PicoScope 3000

  Řada PicoScope 3000
  Univerzální MSO model
 • Řada PicoScope 4000

  Řada PicoScope 4000
  12 až 16 bitový vysoce přesný model
 • Řada PicoScope 5000

  Řada PicoScope 5000
  Pružné rozlišení 8 až 16 bit
 • Řada PicoScope 6000

  Řada PicoScope 6000
  Vysoce výkonný až do 1 GHz
 • Řada PicoScope 9000

  Řada PicoScope 9000
  Vzorkovací modely a TDR do 20 GHz

Generátor průběhů a funkcí

PicoScope 4824 má integrovaný 14 bitový univerzální generátor signálů (AWG) s nízkou úrovní zkreslení a vzorkovací frekvencí 80 MS/s, který lze využít pro simulaci signálů z chybějících snímačů během vývoje výrobku, nebo k zátěžovým testům v celém provozním rozsahu. Signály lze buď importovat z datových souborů, nebo je vytvářet pomocí grafického editoru AWG, který je součástí dodávky.

Nechybí ani generátor funkcí s možností generování základních signálů sinus, trojúhelník, obdélník až do 1 MHz, spolu s úrovní DC a mnoha dalších standardních signálů.
Pokročilé možnosti generátoru umožňují jak regulaci úrovně, ofsetu a frekvence, tak i jejich frekvenčního rozmítání. V kombinaci s možností zachycení spektrální špičky se tak vytváří výkonný nástroj pro testování zesilovačů a odezvy filtrů.

Generátory libovolných průběhů a funkcí
Generátory libovolných průběhů a funkcí

Použití

Měření výkonu

Měření výkonu
Měření výkonu

PicoScope 4824 je ideálním nástrojem pro provádění rozsáhlých měření výkonu vysokonapěťových i proudových a nízkonapěťových řídících signálů. Pro zlepšení účinnosti a spolehlivosti elektrických systémů dokáže osciloskop zobrazovat a analyzovat ztrátový výkon v pohotovostním režimu, nárazový proud a spotřebu proudu v ustáleném stavu. Integrované měření a statistiky parametrů, jako je efektivní hodnota, frekvence, napěťová špička - špička a celkové harmonické zkreslení, umožňují přesnou analýzu kvality elektrického proudu.

Nelineární zátěže a moderní zařízení pro konverzi elektrické energie produkují řadu signálů s harmonickými kmity. Tyto harmonické kmity způsobují nárůst teploty zařízení a vodičů, vynechávání zapalování při pohonu s proměnnými otáčkami i pulzní momenty v motorech a snižují tak jejich účinnost. 12 bitový PicoScope 4824 dokáže přesně změřit zkreslení až 100 harmonických průběhů. Na straně dodávky proudu lze také pro potřeby ověření dodržování předpisů kontrolovat body, které se týkají kvality proudu, jako jsou podpětí, poklesy, špičky, překmity, tok proudu, jeho přerušení a dlouhodobé odchylky napětí a frekvence.

V 3-fázových systémech je důležité charakterizovat a vyvážit zatížení napříč fázemi. Svými 8 kanály dokáže PicoScope 4824 sledovat signály proudu a napětí na všech 4 vodičích 3 fází a neutrálním vodiči. Pomáhá to identifikovat špatné spoje, které mohou způsobit vypínání jističe, nebo transformátoru a přehřátí vodiče.

Sběr dat

S vyrovnávací pamětí 256 MS dokáže osciloskop zachytit přes 5 minut nepřetržitého průběhu dat 50/60 Hz ve vysokém časovém rozlišení. Pomocí sady nástrojů pro vývoj softwaru (SDK) máte možnost programovat vlastní aplikace, jejichž rozsah je omezen pouze velikostí volného místa na pevném disku PC.

Složité vnořené systémy

Při ladění složitých vnořených systémů osciloskopem se Vám může stát, že Vám budou rychle docházet kanály, protože bude potřebné zároveň sledovat sběrnici I2C, nebo SPI, vícenásobné vodiče, výstupy převodníku D/A a logické signály. PicoScope 4824 se svými 8 kanály se s tím dokáže vyrovnat. Můžete se rozhodnout, zda dekódovat až 8 sériových sběrnic s viditelným analogovým signálem, viditelná dekódovaná data, nebo kombinaci sériových sběrnic a dalších analogových, nebo digitálních signálů. PicoScope nabízí pokročilé spouštění na všech kanálech, takže můžete vyhledávat výskyt pulsu s amplitudou mezi logickými úrovněmi, krátkodobé poklesy napětí a šum, jakož i datové vzorky pro logický spouštěč Boolean se 4 vstupy.

Obrazovka s dělenými okny

V programu Picoscope 6 lze současně zobrazit až 16 oken spektrálních analýz a osciloskopických měření, čímž se porovnávání a analýza stávají ještě přehlednějšími.

Obrazovka s dělenými okny
Obrazovka s dělenými okny

Zobrazení dělených oken si můžete přizpůsobit, aby se na obrazovce ukazovala libovolná kombinace průběhů, signály z několika kanálů, nebo různé varianty stejného signálu. Jak ukazuje výše uvedený obrázek, software dokáže dokonce zároveň zobrazit okna měření i spektrální analýzy. Na každé z jednotlivých oken lze navíc samostatně použít nastavení přiblížení, šířky obrazu a filtru a práce s okny je tak maximálně flexibilní.
Tato flexibilita spolu s možností používat mnohokrát větší zobrazení, než nabízí fixní displej standardního osciloskopu, představují další důvod, proč dát přednost USB osciloskopu před tradičním stolním osciloskopem.

USB připojení

USB

Super rychlé připojení USB 3.0 dovoluje nejen rychlý sběr a přenos dat, ale umožňuje také Vaše data rychle a snadno přímo z pole tisknout, kopírovat, ukládat a odesílat emailem. USB rozhraní tak odstraňuje potřebu nosit sebou objemný externí napájecí zdroj, což ocení především technici, kteří se s osciloskopem musí pohybovat.

Výkon a spolehlivost osciloskopu

Vycházeje z 20 let zkušeností v oblastech měření víme velmi dobře, co je pro osciloskopy důležité.
PicoScope 4824 nabízí cenově výhodné řešení a jeho standardní provedení zahrnuje celou řadu špičkových funkcí. Software PicoScope 6 poskytuje možnosti sériového dekódování a testování pomocí masek, přičemž se jeho funkce pravidelně doplňují prostřednictvím bezplatných aktualizací o nové funkce. Máte tak jistotu, že Váš přístroj hned tak nezestárne. Všechna zařízení Pico Technology se optimalizují za přispění našich zákazníků a od nich získané zpětné vazby.

Zvětšení a zachycení každého detailu

Funkce zoomu Vám umožňuje bližší pohled na drobné detaily Vašich signálů. Jednoduchým označením pomocí kurzoru a kliknutím můžete rychle zvětšit zobrazení obou os a odhalit i nejmenší detail signálu. Vzápětí se můžete jedním kliknutím na funkci "Undo zoom" vrátit k předešlému zobrazení.
Níže uvedený obrázek ukazuje čtyři pohledy na stejný průběh při zvětšení 1x, 32x, 256x a 6500x

Zvětšení a zachycení každého detailu
Zvětšení a zachycení každého detailu

Režimy barevného dosvitu

Režimy barevného dosvitu
Režimy barevného dosvitu

Pokročilé režimy zobrazení Vám umožňují duplicitní zobrazení starých i nových dat, přičemž budou nová data vykreslena jasněji, nebo budou vystínované. Snadněji tak rozeznáte krátké rušivé impulzy a výpadky napětí a můžete odhadnout jejich relativní frekvenci. Můžete si zvolit analogový dosvit, digitální barvy, nebo vlastní režim zobrazení.

Spektrální analyzátor

Jedním kliknutím na tlačítko otevřete nové okno pro zobrazení spektrálního průběhu zvolených kanálů až do celé šířky pásma osciloskopu. Komplexní rozsah nastavení Vám dává kontrolu nad počtem spektrálních pásem, typem okna a režimem zobrazení.

Spektrální analyzátor
Spektrální analyzátor

Na displej můžete přidat obsáhlou sadu měření ve frekvenční oblasti, včetně THD, THD+N, SINAD, SNR a IMD. Můžete dokonce použít zároveň AWG a spektrální režim pro síťovou analýzu skalárního rozmítání.

Matematické kanály

Pomocí softwaru PicoScope 6 můžete provádět různé matematické výpočty vstupních signálů a jejich referenčních průběhů.

K dispozici máte seznam jednoduchých funkcí, jako je sčítání a inverze, nebo si můžete otevřít editor rovnic a vytvořit si vlastní komplexní funkce obsahující trigonometrii, exponenciály, logaritmy, statistiky, integrály a deriváty.

Matematické kanály
Matematické kanály

Automatická měření

Pico Scope Vám umožňuje automaticky zobrazit tabulku vypočtených měření pro Vaši analýzu a řešení problémů.

Můžete využít integrovanou statistiku měření a podívat se na průměr, směrodatnou odchylku, maximální a minimální hodnoty každého měření, taktéž na okamžitou hodnotu. Ke každému zobrazení můžete přidávat měření podle vlastní potřeby. Každé měření zároveň zahrnuje statistické parametry, které znázorňují jeho variabilitu. Další informace o měřeních, které je možné provádět při zobrazení průběhů signálů v čase a taktéž v spektrálním režimu najdete níže v technické specifikaci v části "Automatická měření".

15 měření při zobrazení průběhů signálů v čase

Automatická měření
Automatická měření
Automatická měření - statistika
Automatická měření - statistika

11 měření v režimu spektrální analýzy

Spektrální analýza
Spektrální analýza
Spektrální analýza - statistika
Spektrální analýza - statistika

Sériové dekódování

Sériové dekódování
Sériové dekódování

PicoScope 4824 poskytuje jako standard i možnost sériového dekódování všech 8 kanálů. Dekódovaná data lze zobrazovat ve formátu podle vlastního výběru: v přímém zobrazení, v okně, nebo obojí najednou.

 • Přímé zobrazení ukazuje dekódovaná data pod průběhem na společné časové ose s červeně označenými chybovými rámci. Rámec je možné zvětšit a prozkoumat tak šum, nebo zkreslení.
 • Zobrazení v okně ukazuje seznam dekódovaných rámců včetně jejich dat a všech jejich identifikátorů. Můžete přitom nastavit podmínky pro filtrování zobrazení, aby se ukázaly jen rámce, o které se zajímáte, můžete vyhledávat rámce s konkrétními vlastnostmi, nebo nadefinovat kombinaci, při jejímž výskytu by měl program vytvořit seznam dat.

PicoScope může také importovat tabulky pro dekódování hexadecimálních dat do textových řetězců nadefinovaných uživatelem.

Rychlý sběr dat a digitalizace

Přiložený ovladač a kompletní sada nástrojů pro vývoj softwaru (SDK) Vám umožňují přizpůsobit si známá programová prostředí, jako jsou LabVIEW a MATLAB a naprogramovat si pro ně svůj vlastní program a rozhraní.

Ovladač podporuje streamování dat, režim, který zachycuje kontinuální přenos dat bez mezer přes USB 3.0 přímo na RAM, nebo pevný disk počítače při přenosové rychlosti 10 MS/s s využitím softwaru (nebo 160 MS/s na všech kanálech při použití SDK), takže nejste omezeni velikostí vyrovnávací paměti osciloskopu. Vzorkovací frekvence v režimu streamování závisí na vlastnostech PC a zatížení aplikace.

Rychlý sběr dat a digitalizace
Rychlý sběr dat a digitalizace

Vysoká integrita signálu

Naše zkušenosti s vývojem osciloskopů se odráží v zlepšené pulzní odezvě, stabilní šířce pásma a v nízkém zkreslení. Osciloskop je vybaven 12 vstupními rozsahy od ±10 V do ±50 V s plným rozsahem stupnice, obrovským dynamickým rozsahem a SFDR 60 dB.

Digitální spouštění

Většina digitálních osciloskopů stále používá architekturu analogového spouštění založenou na komparátorech. To může způsobovat chyby v časování a v amplitudách, které nelze odstranit kalibrací. Používáním komparátorů se často limituje citlivost vysokofrekvenčních pásem a může rovněž docházet k dlouhému zpoždění při opětovném spuštění.

Víc než 20 let působí Pico jako průkopník aplikace plně digitálního spouštění s využíváním digitálních dat. Snižuje se tím chybovost při spouštění a naše osciloskopy tak mohou spouštět měření i při těch nejmenších signálech, dokonce i v rámci celého vlnového pásma. Veškeré spouštění je digitální, což má za následek vysoký rozlišovací práh s programovatelnou hysterezí a optimální stabilitu průběhu. Zkrácení prodlevy, které je možné při digitálním spouštění, spolu se segmentovanou pamětí umožňují zachytit i děje, ke kterým dochází v rychlých sekvencích. Při nejrychlejší časové základně dokáže rychlé spouštění zachytávat nové průběhy každé 3 mikrosekundy, až dokud se nezaplní vyrovnávací paměť. Funkce testování pomocí masky pomáhá detekovat průběhy, které jsou mimo Vámi určenou specifikaci.

Pokročilé druhy spouštění

PicoScope 4824 nabízí jednak standardní sadu spouštění, kterou najdete u většiny osciloskopů, ale také kompletní sadu integrovaných pokročilých spouštění, které Vám pomáhají rychle zachytávat potřebná data (šířka pásma, spouštění z okna a při výpadku signálu).

Pokročilé druhy spouštění
Pokročilé druhy spouštění

Špičkové funkce jako standard

V případě našich osciloskopů jsou všechny špičkové funkce jako je zvýšení rozlišení, testování pomocí masky, sériové dekódování, pokročilé spouštění, automatické měření, matematické kanály, režim XY, segmentovaná paměť a generátor signálů nabízeny už v základní ceně.

Software a firmware osciloskopu lze aktualizovat. Pico Technology má za sebou dlouhodobou historii bezplatného poskytování nových funkcí ve formě aktualizací. Na rozdíl od mnohých jiných výrobců plníme sliby o vylepšování výrobků postupně rok po roce. Uživatelé našich výrobků nás zato odměňují tím, že se stávají našimi doživotními zákazníky a často nás doporučují svým kolegům.

Testování pomocí masky

PicoScope Vám umožňuje narýsovat kolem signálu masku s předdefinovanou tolerancí. Tato možnost je navržena speciálně, aby bylo možné porovnávat signály pro potřeby výroby a ladění. Jednoduše zachytíte dobrý signál, načrtnete kolem něj masku a systém otestujete. PicoScope zachytí a ukáže všechny krátkodobé rušivé signály a v okně měření ukáže počet selhání a další statistiky.

Testování pomocí masky
Testování pomocí masky

Numerické a grafické editory masky můžete používat zvlášť, nebo kombinovaně a zadat tak přesnou specifikaci masky, upravovat existující masku a také ji importovat, respektive exportovat jako soubor.

Filtr dolní propusti

Každý ze vstupních kanálů má svůj vlastní filtr dolní propusti s nastavitelným rozsahem frekvence od 1 Hz do plné šíře vlnového pásma osciloskopu. Umožňuje to potlačit šum na vybraných kanálech, zatímco sledujete vysokofrekvenční signály na jiných kanálech.

Přizpůsobení nastavení sondy

Menu vlastního nastavení sondy Vám dovoluje upravit zesílení, zeslabení, ofset a nelinearitu sond a převodníků, nebo měnit jednotky měření.

Sondy, které se běžně dodávají s osciloskopem, mají přednastavené vlastnosti, které však můžete změnit a vytvořit si vlastní pomocí lineárního škálování, nebo tabulky interpolovaných dat a uložit je na pevný disk pro další použití.

Přizpůsobení nastavení sondy
Přizpůsobení nastavení sondy

Software PicoScope 6

PicoScope: Displej může být jednoduchý, nebo detailní, jak potřebujete. Začněte s jedním náhledem jednoho kanálu a poté rozšiřte zobrazení na náhled až osmi živých kanálů, matematických kanálů a referenčních průběhů.

 1. Channel options: Nastavte zde ofset osy a škálování, ofset DC, nulový ofset, zvýšení rozlišení, přizpůsobení sondy a filtrování.
 2. Auto Setup: Konfiguruje časovou základnu a rozsahy napětí s cílem stabilního zobrazování signálů.
 3. Trigger marker: Posuňte pro úpravu úrovně spouštění a čas před spuštěním.
 4. Tools > Serial decoding: Dekódujte několik sériových datových signálů a zároveň si zobrazte data vedle fyzických signálů, nebo ve formě podrobné tabulky.
  Tools > reference channels: Ukládejte průběhy do paměti, nebo na pevný disk a zobrazte je vedle živých vstupů. Ideální pro diagnostiku a testování.
  Tools > Masks: Automaticky vygenerujte testovací masku, nebo ji načrtněte rukou. PicoScope zvýrazní každou část průběhu, která je mimo masky a ukáže statistiku chyb.
 5. Řídící prvky osciloskopu: V této nástrojové liště jsou umístěny ovladače rozsahu napětí, zapnutí kanálu, časové základny a rozsahu paměti. Všechny prvky jsou rychle dostupné a navíc nechávají hlavní okno volné pro zobrazení průběhu.
 6. Nástroje pro přehrávání průběhu: PicoScope automaticky zaznamenává až 10 000 posledních průběhů. Můžete je rychle procházet a vyhledávat určité události, nebo použít Buffer Navigator pro vizuální pozorování.
 7. Nástroje Zoom a Pan: PicoScope umožňuje snadno zvětšit zobrazení průběhu. Použijete k tomu buď nástroje zoom-in, zoom-out a pan, nebo kliknutí a přetažení do okna náhledu zoomu.
 8. Náhled: PicoScope je pečlivě sestrojen tak, aby se co nejlépe využila zobrazovací oblast. Zobrazení průběhu je mnohem větší a má vyšší rozlišení než běžné stolní osciloskopy. Pomocí automatických, nebo vlastních layoutů můžete přidávat nové náhledy klasického, nebo spektrálního průběhu.
 9. Pravítka: Každá osa má dvě pravítka, která lze přetáhnout na plochu obrazovky pro rychlá měření amplitudy, času a frekvence.
 10. Generátor signálů: Generuje standardní signály, nebo libovolné průběhy. Zahrnuje režim rozmítání frekvence.
 11. Typ pravítka: Zobrazuje se zde absolutní a diferenciální typ měření.
 12. Pohyblivé osy: Vertikální osou lze táhnout nahoru a dolů. Tato možnost se hodí zejména pokud se průběhy navzájem překrývají. Může se použít také příkaz k automatickému uspořádání os (Auto Arrange Axes).
 13. Lišta spouštění: Rozbalovací nabídka s rychlým přístupem k různým typům pokročilého spouštění.
 14. Automatická měření: Zobrazení realizovaných měření pro řešení problémů a analýzu. Do každého náhledu můžete přidávat podle potřeby libovolný počet měření. Každé měření zahrnuje statistické parametry, které ukazují jeho variabilitu.
 15. Náhled zoomu: Klikněte a přetáhněte pro rychlou navigaci v náhledech zoomu.
 16. Náhled spektra: Zobrazení dat FFT spolu s náhledem průběhu, nebo nezávisle na sobě.
Software PicoScope 6
Software PicoScope 6

Technické údaje

ModelVstupní kanályŠířka pásma (-3 dB)Max. vzorkovací frekvenceVyrovnávací paměťGenerátor libovolného průběhu
PicoScope 4824820 MHz80 MS/s256 MS80 MS/s

Podrobná data

VERTIKÁLNÍ
Vstupní kanály8
Typ konektoruBNC, rozteč 20 mm
Šířka pásma 20 MHz (rozsah 50 mV až 50 V)
10 MHz (rozsahy 10 mV a 20 mV )
Čas náběhu (obvykle) 17,5 ns (v rozsahu 50 mV až 50 V)
35,0 ns (v rozsahu 10 mV a 20 mV)
Vertikální rozlišení12 bit
Vertikální rozlišení zvýšené softwaremAž do 16 bit
Vstupní rozsahCelý rozsah ±10 mV až ±50 V, 12 rozsahů
Vstupní citlivost2 mV/dílek až 10 V/dílek (10 vertikálních dílků)
Vstupní vazbaAC / DC
Vstupní charakteristika1 M? || 19 pF
Přesnost DC±1% v celém rozsahu ±300 µV
Rozsah analogového ofsetu (úprava vertikální polohy) ±250 mV (v rozsahu 10 mV až 500 mV)
±2,5 V (v rozsahu 1 V až 5 V)
±25 V (v rozsahu 10 V až 50 V)
Ochrana proti přepjetí±100 V (DC + AC špička)
HORIZONTÁLNÍ (ČASOVÁ ZÁKLADNA)
Max. vzorkovací frekvence (v skutečném čase) 80 MS/s (při použití 1 to 4 kanálů)
40 MS/s (při použití 5 to 8 kanálů)
Max. vzorkovací frekvence (streamování) 10 MS/s při použití softwaru PicoScope 6
80 MS/s na kanál při použití API. 160 MS/s celkem na všech kanálech (v závislosti na PC)
Rozsahy časové základny (skutečný čas)20 ns/dílek až 5000 s/dílek
Vyrovnávací paměť (rozdělené mezi aktivní kanály)256 MS
Vyrovnávací paměť (režim streamování)V programu PicoScope 100 MS, při použití API podle dostupné paměti PC
Buffer průběhu10 000 prvků
Přesnost časové základny±20 ppm (+5 ppm/rok)
Šumový práh (jitter) vzorku25 ps RMS (obvykle)
DYNAMICKÝ VÝKON (typický)
Přeslech (celé pásmo)20 000:1, DC až 20 MHz
Harmonické zkreslení < -60 dB, rozsah 10 mV
< -70 dB, 20 mV a vyšší rozsahy
SFDR > 60 dB, rozsahy 20 mV and 10 mV
> 70 dB, 50 mV a vyšší rozsahy
Šum45 µV RMS v rozsahu 10 mV
ADC ENOB11,3 bit
Pulzní odezvaPřesah < 1%
Flatness vlnového rozsahu (na vstupu)DC při plné šířce pásma (+0,2 dB, -3 dB)
SPOUŠTĚNÍ
ZdrojKanál A až H
RežimyŽádný, auto, repeat, rapid (dělená paměť)
Typy pokročilých spouštěníEdge, Windows, pulzní šířka okna, výpadek, výpadek okna, interval, runt a logické spouštění
Typy spouštěníVzestupná, nebo sestupná hrana
Citlivost spouštěníU digitálního spuštění je přesnost od 1 LSB do plné šířky pásma
Max. zachytávaní před spuštěnímAž do 100% velikosti záchytu
Max. zpoždění spouštěníAž do 4 mld. vzorků
Čas opětovného spouštění< 3 µs při nejrychlejší časové základně
Max, rychlost spouštěníAž 10 000 průběhů během 30 ms
Úrovně pokročilých digitálních spouštěníVšechny úrovně spouštění a hodnoty hystereze nastavitelné s rozlišením 1 LSB v celém rozsahu vstupů
Časové intervaly digitálního spouštěníVšechny intervaly nastavitelné s rozlišením 1 vzorek od 1 vzorku (min. 12,5 ns) do intervalu 4 mld. vzorků
GENERÁTOR FUNKCÍ
Standardní výstupy signálůSinus, obdélník, trojúhelník, DC napětí, rampa, synch, Gaussian, poloviční sinus, bílý šum, PRBS
Standardní frekvence signálůDC - 1 MHz
Režimy rozmítáníNahoru, dolů, duální s výběrem startovacích a finálních frekvencí a přírůstku
SpouštěníManuálně pomocí softwaru, nebo na osciloskopu lze spouštět určitý počet průběhových cyklů, nebo rozmítání (až 1 mld.)
Přesnost výstupní frekvence±20 ppm
Rozlišení výstupní frekvence< 20 mHz
Rozsah výstupního napětí±2 V
Nastavení výstupního napětíAmplituda signálu a ofset v rozsahu ± 2V, v krocích cca. 300 µV
Flatness amplitudy< 0,5 dB - 1 MHz (obvyklý)
Přesnost DC±1% celého rozsahu
SFDR87 dB (obvyklý)
Výstupní charakteristikaZadní panel BNC, výstupní impedance 600 ?
Ochrana proti přepjetí±10 V
GENERÁTOR LIBOVOLNÝCH PRŮBĚHŮ
Rychlost aktualizace80 MS/s
Velikost bufferu16 ks
Rozlišení14 bit
Šířka pásma1 MHz
Čas vzestupu (z 10% na 90%)150 ns
SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR
Frekvenční rozsahDC až 20 MHz
Zobrazovací režimyAmplituda, průměr, peak hold
Typy oknaObdélníkové, Gaussian, trojúhelníkové, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, flat-top
Počet bodů FFTVolitelně od 128 do 1 milionu
MATEMATICKÉ KANÁLY
Funkce-x, x+y, x-y, x*y, x/y, x^y, 2. odmocnina, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sin, cos, tan, frekvence, derivace, integrál, min, max, průměr, špička, zpoždění
OperandyVstupní kanály A až H, referenční průběhy, čas, ?
AUTOAMTICKÁ MĚŘENÍ
Režim měření v časeAC efektivní hodnota, skutečná efektivní hodnota, doba cyklu, průměr DC, pracovní cyklus, rychlost útlumu, doba útlumu, frekvence, vysoká šířka pulzu, nízká šířka pulzu, maximum, minimum, špička - špička, doba náběhu, rychlost náběhu
Spektrální režimŠpička frekvence, špička amplitudy, průměrná špičková amplituda, celkový výkon, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD
StatistikyMinimum, maximum, průměr a standardní odchylka
SÉRIOVÉ DEKÓDOVÁNÍ
ProtokolyCAN, LIN, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI, FlexRay
TESTOVÁNÍ POMOCÍ MASKY
StatistikaPass/fail, počet selhání, celkový počet
DISPLEJ
InterpolaceLineární, nebo sin (x)/x
Režimy persistenceDigitální barva, analogová intenzita, vlastní, nebo žádný
VŠEOBECNÁ DATA
Připojení k PCUSB 3.0, (kompatibilní s USB 1.1 a USB 2.0)
NapájeníZ jednoho portu USB 3.0, nebo dva porty USB 2.0
Rozměry (včetně konektorů)190 x 170 x 40 mm
Hmotnost< 0,55 kg
Provozní a skladovací teplotaProvozní: 0 až 45 °C (20 až 30 °C pro zachování stanovené přesnosti). Skladovací: -20 až +60 °C.
Provozní a skladovací vlhkostProvozní: 5% až 80% RH nekondenzující. Skladování: 5% až 95% RH nekondenzující
Bezpečnostní normyEN 61010-1:2010
Aplikované normy a nařízeníRoHS, WEEE, a LVD, Testován podle EN61326-1:2006 a FCC část 15 - B.
Přiložený softwarePicoScope 6. Windows a Linux SDK. Např. programy (C, Visual Basic, Excel VBA, LabVIEW).
Systémové požadavky na PCMicrosoft Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8 (ne Windows RT)
Jazyky (plné podpora)angličtina, čínština (zjednodušená), francouzština, němčina, italština, španělština
Jazyky (jen uživatelské rozhraní)Tradiční čínština, čeština, dánština, holandština, finština, řečtina, maďarština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, švédština, turečtina

V případě zájmu kontaktujte naše obchodní zástupce na tel: +420 226 224 254

USB osciloskop pico PP916, 20 MHz, 16kanálový

Obj. č.: 1090765
 • Doprava zdarma

PicoScope 4824 představuje levné a přenosné řešení pro aplikace s několika vstupy. Pomocí 8 analogových kanálů s vysokým rozlišením můžete snadno analyzovat audio, ultrazvuk, vibrace, výkon a časování komplexních systémů a zároveň na několika vstupech plnit úkoly rozsáhlého množství přesných měření. I když má tento osciloskop stejně malé ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena49 000,-59 290,-
Skladem
Porovnat
USB osciloskop pico PP916, 20 MHz, 16kanálový
Nová platforma nákupu pro automatizaci a digitalizaci
Testery napětí
Veletrh Amper 2020
Pro komfortnější prohlížení našeho eshopu používáme cookies. Procházením webu souhlasíte s jejich používáním.

Rychla poptavka
Doprava zdarma již pro objednávky nad 826,44 Kč bez DPH
0
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný
Kontakt
+420 226 224 254