Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

V dnešním článku se blíže zaměříme na systém Netatmo, představíme Vám jak takový systém nainstalovat, jaké má výhody či nevýhody a v neposlední řadě si ukážeme krok po kroku jak takový systém funguje a co od něj můžeme očekávat.

Tento článek se bude primárně týkat všech, kteří řeší otázku rekonstrukce, vybavení nového bytu či domku nebo chtějí jednoduše snížit stávající náklady za vytápění. V dnešní době se již neobejdeme bez moderních systémů elektronické regulace vytápění – tzv. systémů Smart Home, které v hojné míře nabízí i společnost Conrad. Dnes bychom vám rádi představili systém, který výše uvedené požadavky řeší komplexně. Hodí se jak pro systémy s centrálním zdrojem topné vody, tak pro menší objekty s kotlem na plyn, elektřinu či tuhá paliva. Jedná se o nový systém Netatmo (by S+ARCK). Jak napovídá jeho název, vychází z dílny populární francouzského designéra Philippa Starcka, který jej po designové stránce celý navrhl. Právě design a dokonalé provedený jednotlivých komponentů je určitě to první, čeho si všimnete. Systém nejen lahodí lidskému oku, ale i skvěle funguje. Kromě vytápění je zde také možnost dalšího rozšíření o prvky pro monitorování kvality životního prostředí a zabezpečení celé domácnosti. V tomto článku si ale představíme pouze prvky pro regulaci vytápění.

Nyní již pojďme k představení jednotlivých sad, které systém nabízí:

Sada bezdrátové termostatické hlavice a jednotky gateway Netatmo NVP01-DE

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Tato sada obsahuje: 1x jednotku gateway, 2x digitální termostatické hlavice na radiátory, 6 ks adaptérů pro montáž na termostatické ventily a 4 barevné nalepovací kroužky pro rozlišení. Sada je určena pro systémy s centrálním vytápěním, kde není třeba spínat kotel. Termostatické hlavice se ihned po vložení baterií připojí k Wi-Fi internetové bráně (gateway). Další jednotlivé hlavice lze objednat zvlášť.

Bezdrátový termostat Netatmo NTH01-DE-EC, Wi-Fi

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Sada chytrého termostatu obsahuje: 1x nástěnný termostat, 1x reléový modul (sloužící zároveň jako jednotka gateway), 1x kabelový adaptér pro připojení kotle, 1x adaptér pro termostat (stojánek), 5 ks barevných rámečků.

Chytrý termostat je vhodný pro rodinné domy, byty či menší objekty s kotlem. Dokáže spínat a vypínat kotel na základě předem nastavených topných cyklů a teploty v místnosti. Tato sada umožňuje i rozšíření o regulaci jednotlivých radiátorů zakoupením samostatných hlavic

Bezdrátová termostatická hlavice Netatmo NAV01-DE

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Dodávána s 6 ks adaptérů na ventily a 4 ks barevných kroužků. Tato hlavice slouží k rozšíření sad Netatmo NVP01-DE a Netatmo NTH01-DE-EC

Meteostanice Netatmo NWS01 pro smartphone s OS Android a iOS

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Sada obsahuje: vnitřní jednotku, venkovní jednotku, napájecí adaptér, propojovací micro USB kabel, baterie do venkovní jednotky. Meteostanice Netatmo zvyšuje užitnou hodnotu chytrého termostatu Netatmo tím, že dokáže spolupracovat s aplikací pro vytápění, která na základě naměřené teploty z venkovního senzoru umí upravit topnou křivku.

Tolik k představení jednotlivých produktů pro regulaci vytápění a nyní si pojďme ukázat, jak systém funguje a jak budeme postupovat při jeho instalaci.

Systém regulace vytápění Netatmo

Napřed si ukážeme, jak je to s instalací v případě první sady Starter Pack. Nejprve vezmeme jednotku gateway a připojíme ji do zásuvky. Poté si do mobilního zařízení stáhneme aplikaci Netatmo Energy, která je k dispozici v obchodech App Store a Google Play, případně na webu výrobce. Následně budeme postupovat podle instrukcí zobrazených v aplikaci. Na relé stiskneme a podržíme párovací tlačítko, dokud kontrolka na přední straně relé nezačne blikat. V případě systému Android nás aplikace požádá o zapnutí Bluetooth a přístup k poloze zařízení. Poté je třeba zadat přístupové údaje k síti Wi-Fi. Po úspěšném zadání vložíme baterie do hlavic. Pokud jsme vše provedli správně, měli bychom všechny hlavice vidět na následující stránce aplikace. Zde také můžeme jednotlivé hlavice pojmenovat a přiřadit je do jednotlivých místností. Následuje instalace hlavic na ventily, tomu předchází výběr správného adaptéru. K výběru adaptéru nám pomůže identifikační plastová kartička, pomocí které zjistíme rozteč závitů na ventilu a jejich průměr. Správný typ adaptéru na ventil pak vybereme podle přiložené instalační příručky.

Pokud máme hlavice nainstalované, provedeme ještě jejich kalibraci přímo v aplikaci pomocí volby „Calibrate the valve“. Hlavice se na ventil adaptuje a poté je již schopna regulovat.

Nyní již můžeme pozorovat v aplikaci reálnou teplotu naměřenou v místnosti, která se nám zobrazuje v symbolu bílé bubliny, nastavenou teplotu pak aplikace zobrazuje v menší černé bublině. Stejně tak funguje i zobrazovaní teploty na ostatních prvcích systému, tj na hlavicích a na termostatu. N hlavicích se nám nastavená teplota zobrazí bílým písmem na černém pozadí a reálná teplota černým písmem na bílém pozadí. U temostatu se reálná a naměřená teplota může zobrazovat současně, reálná teplota je pak rozlišena býlím písmem a nastavená písmem černým. Pokud teplotu manuálně přímo na hlavici či v okně aplikace přenastavíme, zobrazí se nám nastavená teplota krátkodobě na hlavicích na černém pozadí, jinak standardně hlavice zobrazuje reálnou teplotu na bílém pozadí.

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Obr. Aplikace Netatmo Energy

V aplikaci pak také můžeme nastavit jednotlivá schémata vytápění na každý den v týdnu zvlášť. Maximální počet spínacích cyklů na den výrobce neuvádí. Běžně si však vystačíme se 4 spínacími cykly. Pokud jsou hlavice v režimu Auto, řídí se všechny podle jednoho nastaveného topného schématu. V režimu manuálním si pak můžeme nastavit individuální teplotu pro každou místnost. Tato teplota je však časově omezená. Dobu trvání manuálního režimu si můžeme nastavit pomocí posuvníku ve spodní části obrazovky mobilní aplikace Netatmo Energy.

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Obr. Křivka vytápění

Otočením telefonu si můžeme zobrazit náhled na nastavené topné schéma. V náhledu pak vidíme, jak se vyvíjela teplota v místnosti a na kolik procent byl ventil během vytápění otevřen.

Nyní si pojďme ukázat sadu s chytrým termostatem (Netatmo Smart Thermostat). Instalace termostatu je téměř shodná jako v případě sady hlavic s jednotkou gateway. Tuto pasáž tedy přeskočíme. Po připojení relé k internetu vidíme v aplikaci okno s nastavenou a aktuální teplotou v místnosti . Pomocí symbolů „+“ a „−“ pak opět lze tuto teplotu na omezenou dobu přenastavit. V případě termostatu může každý prvek systému měřit a regulovat. Pokud je termostat instalován ve stejné místnosti jako hlavice, převezme úlohu při měření teploty. V ostatních místnostech pak měří teplotu hlavice, které na základě požadavku na topení také spínají kotel. Odchylky při měření teploty u hlavice lze upravit v menu nastavení – volbou „Offset“. Sada s chytrým termostatem se však od základní sady Starter Pack přece jen v jedné podstatné části liší – jde právě o predikci vytápění. Systém umí vypočíst topnou křivku, dokáže tedy s poměrně vysokou přesností určit, za jak dlouho bude při výchozí pokojové teplotě dosažena teplota požadovaná. K vypočtení topné křivky potřebuje termostat určitý čas. Během prvních 2 týdnů proto funguje v samoučícím režimu a sbírá potřebná data. Po uplynutí této doby je již termostat schopen regulovat naplno. Výhodu predikce vytápění si představíme na následujícím schématu: Topné schéma je nastaveno tak, aby systém zvýšil teplotu z úsporné 18°C která je nastavena přes noc na komfortní teplotu 21°C v čase 8:00 ráno. Pokud je venkovní teplota 15 °C, začne termostat topit například v 7 ráno tak, aby teplota v místnosti dosáhla z výchozích 18 °C na 21 °C přesně v požadovaný čas, tedy v 8 hodin. Pokud venkovní teplota klesne na −5 °C, musí termostat začít topit již o 2 hodiny dříve, aby bylo zaručeno, že požadovaná teplota bude dosažena včas, tedy přesně v 8 hodin.

K tomu aby tato funkce správě fungovala je nutné ji správě nastavit. Konfigurace se provádí skrze webové rozhraní kde na hlavní obrazovce klikneme na políčko home parameters. Zde nastavíme typ kotle (plynový, elektro, na tuhá paliva) a typ objektu tj. rodinný dům či byt. Dále je nutné uvést i celkovou plochu objektu. Systém tyto parametry bere v úvahu a podle toho upraví začátek vytápění. Posledním důležitým krokem je i výběr zdroje pro měření venkovní teploty aby byl systém schopen topnou křivku patřičně upravit. Pokud vlastníme Netmamo meteostanici, vybereme z nabídky její externí senzor. V opačném případě bude systém sbírat informace o okolní venkovní teplotě z dostupných serverů, což může být v některých případech méně přesné.

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Obr. Adaptivní topná křivka systému

Instalace termostatu je poněkud složitější než u sady Starter Pack. Nejprve musíme určit, jaký máme typ kotle, a od toho se pak odvíjí zapojení samotného akčního členu. V případě plynového nebo elektrického kotle umístěného v bytě či přízemí rodinného domku je akčním členem relé, které se připojí na příslušný vstup kotle pro připojení pokojového termostatu. Zásadním požadavkem na funkčnost systému je, aby reléová jednotka byla umístěna v dosahu sítě Wi-Fi. Pokud toto není možné dodržet, např. je-li kotel je umístěn ve sklepě či zkrátka není v dosahu Wi-Fi, musí být kotel spínán termostatem.

Toto je zároveň i druhá možnost připojení Netatmo chytrého termostatu ke kotli. Celý systém pak bude fungovat tak, že reléová jednotka bude sloužit pouze pro komunikaci s internetem. Spínání kotle je zde přenecháno termostatu. Ten bezdrátově komunikuje s reléovou jednotkou která je připojena do sítě 230 V pomocí jednoho z přiložených síťových adaptérů a zároveň i k Wi-Fi. K připojení termostatu ke kotli dodává výrobce jednoduchý nástěnný adaptér. Ten je vybaven 2 pólovou svorkovnicí na kterou se připojuje přímo výstup z kotle určený pro připojení pokojového termostatu. Požadavkem pro připojení termostatu ke kotli tedy je, aby současný kotel měl vyvedeny přívody pro externí pokojový termostat do bytu kde bude umístěn termostat i reléová jednotka. Pokud v bytě kdes systém instaluje již termostat instalován je, máme téměř vyhráno.

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Obr. Obsah balení chytrého termostatu Netatmo

Pro připojení reléové jednotky ke kotli výrobce dodává kabelový adaptér. Ten je zakončen hnědým a modrým vodičem – na tyto vodiče připojíme napájení. Černý a šedivý vodič připojíme na vstup kotle pro pokojový termostat. Termostat zůstane v tomto případě mobilní – můžeme jej buďto upevnit na zeď pomocí dodaného instalačního rámečku, nebo využít přiložený adaptér a termostat jen tak položit na desku stolu či umístit do obývací stěny. Určitě nesmíme termostat umístit v blízkosti okna či dveří, měření by bylo zkresleno.

Pokud kotel není v dosahu Wi-Fi a je třeba k němu připojit termostat, vystačíme si pouze se 2 vodiči. Nejdříve musíme demontovat stávající termostat. Po jeho demontáži spatříme zpravidla 4 nebo 2 barevně rozlišené vodiče, 2 napájecí a 2 pro ovládání kotle. Termostat připojíme pouze na vodiče sloužící k ovládání kotle (zpravidla označeny jinou než hnědou a modrou barvou). Pokud si s instalací nevíme rady, přenecháme ji odborníkovi.

V některých případech může být termostat připojen pouze 2 vodiči. Potom se buď jedná o termostat sběrnicový, nebo o termostat s vlastním napájením, případně o termostat mechanický, který napájení nevyžaduje. V prvním případě je nutné pročíst si dokumentaci ke kotli a ujistit se, zda je možné připojení běžného termostatu. Ve dvou zbylých případech pouze připojíme vodiče na svorkovnici instalačního rámečku. Termostat pak jenom do rámečku zacvakneme a tím je instalace hotová.

Webová aplikace má však ještě jednu funkci navíc – umí měřit celkovou dobu sepnutí kotle a porovnávat ji s ostatními uživateli. Na základě toho umí dokáže odhadnout, jak je váš byt či dům energeticky náročný, jaké jsou celkové náklady za vytápění a kolik procent energie jste ušetřili použitím programovatelného termostatu a hlavic.

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Nyní pojďme k celkovému zhodnocení systému. Kvalitou zpracování i funkcionalitou se jedná o systém na velmi vysoké úrovni. Vysoká je i kvalita použitých materiálů. Hlavice mají provedení z příjemného matného plastu který není náchylný na otisky a pravděpodobně bude i časově stálý. K perfektnímu designovému zpracování přispívá i to, že hlavice nemá žádné viditelné ovládací prvky – vše je dokonale skryto v jejím těle, a to včetně samotného displeje typu e-ink. Nezasvěcený uživatel tedy ani nepozná, že se jedná o elektronicky řízené hlavice. Výhodou také je, že výrobce používá svůj vlastní pohon samotného termostatického ventilu. Od referenčních systémů se tento pohon liší tím, že je výrazně rychlejší, tj. uzavření či otevření ventilu proběhne v mnohonásobně kratším čase. Samotný pohon také obsahuje minimum mechanických částí, lze tedy očekávat, že bude tichý i po několika letech používání.

Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Celkové hodnocení systému je tedy velmi dobré. Systém nabízí spoustu možností a přidaných funkcí, které zvyšují jeho užitnou hodnotu. Pokud tedy hledáte nejlépe vypadající systém s dobrou investiční hodnotou, je sytém Netatmo tou správnou volbou.

Nejnovější články

Všechny články »
Conrad se zúčastnil veletrhu Amper 2018, kde představil nový BLOG

Conrad se zúčastnil veletrhu Amper 2018, kde představil nový BLOG

Blog.conrad.cz

Smart Home systém Homematic IP

Smart Home systém Homematic IP

Určení a funkce "smart home" systému

3D tiskárna renkforce RF500

3D tiskárna renkforce RF500

Stavebnice vs. hotový přístroj

Bezpečnostní a ochranné pomůcky

Bezpečnostní a ochranné pomůcky

Ochrana hlavy, sluchu a dýchacích cest

Produkty značky Netatmo:

Bezdrátový srážkoměr Netatmo vhodný pro meteostanici Netatmo NWS01

Obj. č.: 1174499
  • Doprava zdarma

Změřte množství srážek a spočítejte si, jak moc musíte zalévat vaší zahradu. Jakmile začne pršet, obdržíte odpovídající hlášení na vašem chytrém telefonu. Zobrazení protokolu srážek, množství za hodinu, atd. na váš smartphone. Srážkoměr jako přídavný modul funguje pouze ve spojení s meteostanicí Netatmo (dostupná samostatně) a v oblasti ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena1 809,922 190,-
Skladem

Bezdrátový termostat k ovládání lokálního vytápění Netatmo NTH01-DE-EC, Wi-Fi

Obj. č.: 1295725
  • Doprava zdarma

Termostat je vhodný pro pohodlné ovládaní vytápění - z jednoho místa v domácnosti, nebo dálkově prostřednictvím smartphonu/tabeltu. Určený je pro ovládání lokálního vytápění domácnosti pomocí elektrického kotle, vč. kotle na palivo jako je dřevo, plyn nebo topný olej. Inteligentní topení: Termostat vytvořit program uzpůsobený vašim ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena4 619,835 589,99
Skladem
Porovnat
Bezdrátový termostat k ovládání lokálního vytápění Netatmo NTH01-DE-EC, Wi-Fi

Meteostanice Netatmo NWS01 pro iOS a Android + přídavný vnitřní senzor NE1002ZZ, výhodná sada

Obj. č.: 1300008
  • Doprava zdarma

Meteorologická stanice s bezplatnou aplikací umožňuje sledovat počasí a kvalitu vzduchu přímo na vašem smartphonu nebo tabletu. Zobrazuje informace o vnitřních i vnějších klimatických podmínkách, jako je teplota, vlhkost a tlak vzduchu, koncentrace CO² a další. Meteorologická stanice měří jednotlivé veličiny a pomocí Wi-Fi předá data aplikaci ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena6 107,447 390,-
Skladem

Chytrá bezpečnostní kamera s funkcí rozpoznávání obličejů Netatmo Welcome NSC01-EU, Wi-Fi

Obj. č.: 1365373
  • Doprava zdarma

Kamera dokáže rozpoznávat obličeje a osoby, jejichž jména poté zašle na váš smartphone. Obdržíte oznámení např. při příchodu dítěte nebo prarodičů domů. Varuje vás při vstupu cizí osoby. Díky aplikaci hned víte, kdo je v domě. Máte přímý přístup k živému přenosu a video záznamům. Navrženo pro ochranu vašeho soukromí. Nastavení je možné pro ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena5 033,066 090,-
Skladem

Ultrazvukový anemometr Netatmo NWA01-WW vhodný pro meteostanici Netatmo

Obj. č.: 1392175
  • Doprava zdarma

Přesné měření větru pro meteostanice Netatmo. Měření směru a rychlosti větru. Anemometr pracuje se špičkovou ultrazvukovou technologií. Měření na profesionální úrovni. Pomocí křivky lze zobrazit průměrnou sílu větru a rychlost nárazového větru. Anemometr měří směr a rychlost větru. Lze nastavit upozornění, např. při dosažení určité rychlosti ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena2 553,723 090,-
Skladem

Držák anemometru a srážkoměru Netatmo NWM01-WW

Obj. č.: 1403297

Držák se standardním šroubem pro srážkoměr nebo anemometr Netatmo (oba přístroje mají odpovídající závit na spodní straně).

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena635,54769,-
Skladem
Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena7 181,828 690,-
Skladem

Sada bezdrátových termostatických hlavic a gateway Netatmo NVP01-DE, ovládaná smartphonem

Obj. č.: 1489354
  • Doprava zdarma

Smartphone jako ovládací panel Ovládejte svůj dům centrálně prostřednictvím smartphonu. Můžete nastavit teplotu ve všech místnostech bez ohledu na to, zda právě ležíte v posteli nebo cestujete kdekoli po světě. Můžete si naprogramovat vytápění na dobu svého návratu z dovolené. Individuální komfortní teplota Pro každou místnost můžete ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena4 619,835 589,99
Skladem
Porovnat
Sada bezdrátových termostatických hlavic a gateway Netatmo NVP01-DE, ovládaná smartphonem

Chytrá bezdrátová termostatická hlavice Netatmo NAV01-DE

Obj. č.: 1489355
  • Doprava zdarma

Smartphone jako ovládací panel Ovládejte svůj dům centrálně prostřednictvím smartphonu. Můžete nastavit teplotu ve všech místnostech bez ohledu na to, zda právě ležíte v posteli nebo cestujete kdekoli po světě. Můžete si naprogramovat vytápění na dobu svého návratu z dovolené. Individuální komfortní teplota Pro každou místnost můžete ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena1 975,212 390,-
Skladem
Porovnat
Chytrá bezdrátová termostatická hlavice Netatmo NAV01-DE

Interiérová meteostanice Netatmo Healthy Home Coach NE1020ZZ, růžovozlatá

Obj. č.: 1595078
  • Doprava zdarma

Vytvořte si doma zdravější prostředí Prostředí domova by pro vaši rodinu mělo být co nejzdravější, souhlasíte? Teploměr a vlhkoměr Healthy Home Coach od společnosti Netatmo vám ukáže, jak toho dosáhnout. Ať už se jedná o úroveň hluku, která nebude rušit klidný spánek, nebo o správnou vlhkost vzduchu pro dítě s astmatem, Healthy Coach ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena2 471,072 989,99
Skladem

Meteostanice pro smartphone s OS Android a iOS, Netatmo NWS01

Obj. č.: 615765
  • Doprava zdarma

Osobní meteorologická stanice a bezplatná aplikace umožňují sledovat počasí a kvalitu vzduchu přímo na vašem smartphonu nebo tabletu. Zobrazují informace o vnitřních i vnějších klimatických činitelích, jako teplota, vlhkost a tlak vzduchu, koncentrace CO2 a mnoha jiných. Meteorologická stanice měří jednotlivé klimatické faktory a pomocí Wi-Fi ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena4 371,905 290,-
Skladem

Vnitřní senzor pro meteostanice Netatmo, NE1002ZZ

Obj. č.: 676333
  • Doprava zdarma

Pomocí přídavného vnitřního modulu můžete monitorovat kvalitu vzduchu v místnostech celého vašeho domu. Umístěte přídavný modul do každé místnosti, abyste mohli lépe sledovat kvalitu vašeho životního prostředí. Získejte informace při překročení vámi zvolené prahové hodnoty v reálném čase. Přídavná modul monitoruje v daném pokoji teplotu, podíl ...

Ceny:Bez DPHVč. DPH
Vaše cena1 809,922 190,-
Skladem
Nová platforma nákupu pro automatizaci a digitalizaci
Testery napětí
Veletrh Amper 2020
Pro komfortnější prohlížení našeho eshopu používáme cookies. Procházením webu souhlasíte s jejich používáním.

Rychla poptavka
Doprava zdarma již pro objednávky nad 826,44 Kč bez DPH
0
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný
Kontakt
+420 226 224 254